Prva zajednička deklaracija o uspostavljanju balansa između poslovnog i privatnog života

Beta-6jxaljpn46.640x360_rss-600x315.jpg


Po prvi put u evropskom bankarskom sektoru, potpisana je zajednička Deklaracija o uspostavljanju balansa između poslovnog i privatnog života, od strane UniCredita i UniCreditov Evropskog radničkog saveta, čime su se obe strane obavezale na unapređenje socijalnog dijaloga u okviru svih zemlja u kojima UniCredit Grupa posluje.

Zajedničku deklaraciju su potpisali predsednik Izvršnog odbora UniCredit Grupe, Žan Pjer Mustijer i predsedavajući UniCreditovog Evropskog radničkog saveta, Franćesko Kolasuono, kao odgovor na nedavne promene trendova kada su u pitanju društveno i ekonomsko okruženje, gde važnog pokretača predstavlja tehnološka inovacija koja omogućava definisanje novih načina rada.

Zajednička deklaracija promoviše set posebnih, konkretnih akcija koje će podržati uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života u svim zemljama u kojima UniCredit posluje. Nove tehnologije su primenjene kako bi zaposleni na najbolji mogući način mogli da iskoriste svoje veštine i vreme, a da pri tome ne zapostavljaju svoje privatne živote.  

Ovaj dokument uvodi standarde u svim bankama članicama UniCredita širom Evrope, sa pet oblasti na koje će se posebno fokusirati:

Digitalizacija: upravljanje digitalnom evolucijom kroz pravilno korišćenje tehnologije tako što će se u potpunosti poštovati zaposleni, odnosno izbegavati bilo kakav uticaj na njihov privatni život i na vreme predviđeno za odmor;

Fleksibilnost kada su u pitanju mesto i vreme rada: podsticanje organizacije rada koja se bazira na fleksibilnosti vremena i prostora, kada god je to moguće;

Upravljanje vremenom na poslu: usvajanje mera koje će unaprediti kvalitet i efikasnost tokom radnog vremena;

Blagostanje: promovisanje usvajanja mera koje imaju za cilj da unaprede blagostanje tokom životnog ciklusa;

Kulturološka promena: puna podrška svim inicijativama koje mogu da doprinesu drugačijoj korporativnoj kulturi koja se bazira na balansu privatnog i poslovnog života i inkluziji.

Ova zajednička deklaracija će biti predstavljena najvišem menadžmentu u svim zemljama u kojima UniCredit posluje, sa ciljem da se podigne svest o principima i podstiče dijalog sa socijalnim partnerima, u skladu sa lokalnom regulativom i zakonom o radu. Primenu ove deklaracije će nadgledati UniCreditov Evropski radnički savet i centralni menadžment UniCredit Grupe.

(Beta)

Send this to friend