Predsednici tri odbora Skupštine Srbije: Pravosudje je nezavisno

skupstinas-spolja_1512052832.640x360_rss-600x315.jpg


Predsednici tri skupštinska odbora razgovarali su danas sa sa predstavnikom Venecijanske komisije Džejmsom Hamiltonom o planiranoj izmeni Ustava Srbije u oblasti pravosudja i rekli mu da je pravosudje nezavisno i da zakonodavna i izvršna vlast nemaju uticaj na izbor nosilaca pravosudnih funkcija.

Predsednik Odbora za pravosudje, državnu upravu i lokalnu samouptavu Petar Petrović je predstavnika Venecijanske komisije obavestio o načelu podele vlasti i naglasio da Skupština nema uticaja na izbor nosilaca pravosudnih funkcija, saopštila je Skupština Srbije.

„Nema mogućnosti da zakonodavna i izvršna vlast direktno postavljaju nosioce pravosudnih i javno-tužilačkih funkcija, iako je poznato da je to praksa u pojedinim evropskim zemljama“, rekao je Petar Petrović na sastanku.

Po zakonima i Ustavu Srbije, sudije koje se prvi put postavljaju na sudijsku funkciju, Skupština bira na predlog Visokog saveta sudstva, dok tužioce Skupština bira na predlog Vlade, a zamenike tužioca postavlja na predlog Državnog veća tužilaca.  

Predsednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Aleksandar Martinović rekao je u razgovoru da je pravosudje u Srbiji „potpuno nezavisno“ i da sudovi sude na osnovu zakona i Ustava, bez uplitanja drugih grana vlasti na proces donošenja sudskih odluka.

„Ocene da je pravosudje ispolitizovano i pod apsolutinim uticajem izvršne vlasti, nije tačno i to predstavlja dnevno političku konstrukciju koju nijedan primer u praksi ne može da potkrepi“, smatra Martinović.

Govoreći o pravcu ustavne reforme pravosudja, kojom se predvidja isključivanje Skupštine iz izbora nosioca pravosudnih funkcija, Martinović je kazao da bi to moglo da ugrozi podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku – „koje se medjusobno kontrolišu i nalaze u medjusobnoj ravnoteži“.

„Ideja da se kao standard, a mi znamo da to nije slučaj u zemljama EU, Srbiji nametne da se iz postupka izbora u potpunosti isključi Narodna skupština, mogla bi da ugrozi odnos snaga tri grane vlasti“, rekao je Martinović.

Predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Djordje Komlenski takodje je ocenio da nije dobro odvajanje sudske od izvršne i zakonodavne.

On je rekao da su korekcije u pravosudnom sistemu potrebne radi modernizacije rada i obavestio predstavnika Venecijanske komisije sa nadležnostima Narodne skupštine i ovog odbora u procesu ustavnih promena, naglasivši da bi promene Ustava u delu o pravosudju morale da dobiju potvrdu na referendumu.

On je rekao da se ne sme podleći „paušalnim ocenama ili političkim stavovima koji služe u dnevno političke svrhe“.

Skupština je saopštila da se predstavnik Venecijanske komisije DŽejms Hamilton posebno zanimao za to kako izvršiti ustavne promene u proceduralnom smislu, i za stavove „relevantnih činilaca“ koji će učestvovati u tome.

On je ocenio da Srbiju očekuje ozbiljan posao i posebno kompleksno pitanje odnosa i interakcije različitih grana vlasti.

„Hamilton je podsetio da Venecijanska komisija pozdravlja raznovrsnu pravnu tradiciju evropskih zemalja, i rekao da neće davati preporuke za jedinstvena rešenja koja bi važila za sve, ali i da je potrebno prihvatiti neka opšta načela i principe“, saopštila je Skupština Srbije.

(Beta)

Send this to friend