A njihovi? Hrvatska uvozi 19.000 radnika raznih struka

zagreb-1-600x315.jpg


Hrvatska planira da zaposli 40 stranih lekara specijalista, 20 doktora medicine bez specijalizacije i po pet zubara i specijalista dentalne medicine, odnosno ukupno 70 medicinskih stručnjaka, što je najveća novost u predlogu kvota za strane radnike u 2018. godini, piše Večernji list.

Hrvatska lekarska komora pozdravlja takvu odluku jer „objektivno postoji potreba za zapošljavanjem znatnog broja diktora“, s obzirom na to da je od ulaska zemlje u EU iz nje otišlo i nije se vratilo 550 lekara.

„Tome u prilog govori prosečna satnica prekovremenog rada bolničkih lekara, koja uveliko nadmašuje zakonski dopuštenu, odnosno broj osiguranika po timu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji je veći nego što bi trebalo da bude prema standardima EU“, kaže doktor Trpimir Goluža, predsednik Hrvatske lekarske komore.

Uvoz stranih lekara se, kako dodaje, nameće kao jedno od mogućih rešenja.

Večernji navodi da je za pretpostaviti „da će se strani lekari najlakše zapošljavati u sredinama koje nisu atraktivne za domaće medicinare, samo je pitanje gde naći strane doktore medicine koji žele da rade za hiljadu ili hiljadu i po evra mesečne plate ako 50 ili stotinu kilometara dalje mogu zaraditi dva do tri puta više“.

Ista dilema prati i sve druge profesije, a posebno građevinski sektor koji traži nešto više od 12.000 radnika, dodaje se u tekstu.

„Sve se to događa u vreme kad Češka sve čini da privuče sto hiljada radnika, Nemačkoj treba milion radnika, Švedskoj je u ovom trenuktu potrebno 80 hiljada, a Austriji 30 hiljada za zimsku sezonu…“, primećuje Večernji.

Zlatko Sirovec, direktor Tehnike i predsednik Udruženja građevinara Hrvatske gospodarske komore, kaže da će, bude li sreće, popuniti polovinu odobrene strane kvote.

(Tanjug)

Send this to friend